Hendaklah kalian melazimi bekam pada di bahagian al-Qamahudawah (tonjolan tulang leher di belakang kepala)

TEKS BAHASA ARAB عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة؛ فإنه دواء من اثنين وسبعين داء وخمسة أدواء؛ من الجنون والجذام والبرص ووجع الأضراس. TEKS BAHASA MALAYSIA Hendaklah kalian melazimi bekam pada di bahagian al-Qamahudawah (tonjolan tulang leher di belakang kepala), kerana sesungguhnya ia merupakan rawatan terhadap 72 jenis penyakit dan lima penyakit tersembunyi (iaitu): Gila, kusta, sopak dan sakit gigi geraham. …