Zakat bagi orang berkemampuan

TEKS BAHASA ARAB حديث: زكاة الجان إغاثة اللهفان. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: Zakat bagi orang berkemampuan ialah membantu orang yang memerlukan. STATUS Tidak diketahui KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu dan tiada asalnya beliau berjudul Al-Lu’lu’ al-Marsu’ Fi Ma La Asla Lah Au Biaslihi Maudu’, di halaman …

Zakat harta perhiasan adalah dengan meminjamkannya

TEKS BAHASA ARAB حديث: زكاة الحلي عاريته. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: Zakat harta perhiasan adalah dengan meminjamkannya. STATUS Bukan hadis KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu dan tiada asalnya beliau berjudul Al-Lu’lu’ al-Marsu’ Fi Ma La Asla Lah Au Biaslihi Maudu’, di halaman 91, hadis nombor 233. …

Tidak ada zakat pada barangan kemas

TEKS BAHASA ARAB حديث: ليس في الحلي زكاة. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: Tidak ada zakat pada barangan kemas. STATUS Batil KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu dan tiada asalnya beliau berjudul Al-Lu’lu’ al-Marsu’ Fi Ma La Asla Lah Au Biaslihi Maudu’, di halaman 91, hadis nombor 234. …

Harta yang tertanam (galian) itu maka zakatnya satu per sepuluh

TEKS BAHASA ARAB حديث: في الركاز العشر. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: Harta yang tertanam (galian) itu maka zakatnya satu per sepuluh. STATUS Batil KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muḥammad bin ‘Alī al-Shawkānī (m.1250H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu beliau berjudul Al-Fawā’id Al-Majmū’ah Fī Al-Aḥādīth Al-Mawḍū‘ah, di halaman 60, hadis nombor 2. Berikut adalah komentar beliau terhadap …

Setiap sesuatu itu ada zakatnya,maka zakat bagi sesebuah rumah adalah rumah tamu

TEKS BAHASA ARAB حديث: لكل شيء زكاة وزكاة الدار بيت الضيافة. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: Setiap sesuatu itu ada zakatnya, maka zakat bagi sesebuah rumah adalah rumah tamu(bilik tetamu). STATUS Palsu KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muḥammad bin ‘Alī al-Shawkānī (m.1250H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu beliau berjudul Al-Fawā’id Al-Majmū’ah Fī Al-Aḥādīth Al-Mawḍū‘ah, di halaman 61, …