Belakang seorang mukmin adalah kiblat

TEKS BAHASA ARAB حديث: ظهر المؤمن قبلة. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: Belakang seorang mukmin adalah kiblat. STATUS Tidak diketahui KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu dan tiada asalnya beliau berjudul Al-Lu’lu’ al-Marsu’ Fi Ma La Asla Lah Au Biaslihi Maudu’, di halaman 116, hadis nombor 320. Berikut …

Sesiapa yang bersumpah benar dengan nama Allah

TEKS BAHASA ARAB حديث: من حلف بالله صادقا كان كمن سبح الله وقدسه. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: Sesiapa yang bersumpah benar dengan nama Allah, maka dia seperti orang yang bertasbih dan menyucikan Allah. STATUS Tidak diketahui KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu dan tiada asalnya beliau berjudul …

Sesiapa yang duduk bersama orang alim

TEKS BAHASA ARAB حديث: من جالس عالما فكأنما جالس نبيا. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: Sesiapa yang duduk bersama orang alim, seolah-olah dia duduk bersama Nabi. STATUS Tidak diketahui KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu dan tiada asalnya beliau berjudul Al-Lu’lu’ al-Marsu’ Fi Ma La Asla Lah Au …

Sesiapa yang mengahwini seseorang wanita kerana harta

TEKS BAHASA ARAB حديث: من تزوج امرأة لمالها وجمالها حرمه الله مالها وجمالها. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: Sesiapa yang mengahwini seseorang wanita kerana harta dan kecantikannya, maka Allah pasti mengharamkan terhadapnya harta dan kecantikan wanita tersebut. STATUS Tidak diketahui KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu dan tiada …

Sesiapa yang sama sahaja hari-harinya

TEKS BAHASA ARAB حديث: من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: Sesiapa yang sama sahaja hari-harinya, maka dia adalah orang yang terpedaya. Sesiapa yang hari ini lebih buruk daripada semalam, maka dia terlaknat. STATUS Tidak diketahui KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله …