Talak adalah sumpahan

TEKS BAHASA ARAB حديث: الطلاق يمين الفساق. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: Talak adalah sumpahan orang-orang fasiq. STATUS Tidak ditemui secara marfu’ KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu dan tiada asalnya beliau berjudul Al-Lu’lu’ al-Marsu’ Fi Ma La Asla Lah Au Biaslihi Maudu’, di halaman 115, hadis nombor …

Memuliakan mayat adalah dengan menguburkannya

TEKS BAHASA ARAB حديث: إكرام الميت دفنه. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: Memuliakan mayat adalah dengan menguburkannya. STATUS Tidak ditemui secara marfu’ KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu dan tiada asalnya beliau berjudul Al-Lu’lu’ al-Marsu’ Fi Ma La Asla Lah Au Biaslihi Maudu’, di halaman 44, hadis nombor …