Empat perkara yang tidak kenyang daripada empat perkara yang lain

TEKS BAHASA ARAB أربع لا يشبعن من أربع أرض من مطر وأنثى من ذكر وعين من نظر وعالم من علم. TEKS BAHASA MALAYSIA Empat perkara yang tidak kenyang daripada empat perkara yang lain. Bumi yang tidak puas dengan hujan, wanita yang tidak puas dengan lelaki, mata yang tidak puas melihat dan seorang alim yang tidak puas menuntut ilmu. STATUS Terdapat …