VERSI BETA

Versi Beta
Harap maklum, laman ini masih diperingkat percubaan. Tim kami ingin tahu kekurangan-kekurangan yang perlu ditambahbaik. In sha Allah, dari semasa ke semasa, laman web ini akan diperbaiki.


Laporan Kemajuan

  • Aplikasi iphone versi 1.1, oleh Yeayyy. Lihat laman app.
  • Aplikasi android Semak Hadis Versi 2.0, menyokong peranti android 4.0
  • Logo Baru
  • Laman web baru dev.semakhadis.com
  • Pindah dari share hosting ke VPS

    Data Terkini