Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya

TEKS BAHASA ARAB أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، وإن المرء ليكون مؤمنا وإن في خلقه شيئا فينقص ذلك من إيمانه. TEKS BAHASA MALAYSIA Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sesungguhnya seseorang itu adalah mukmin sekalipun pada akhlaknya ada sesuatu (masalah), maka yang demikian akan mengurangkan imannya. STATUS Munkar KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh …