Sekiranya salah seorang kamu menikahkan hambanya atau pekerja upahannya

TEKS BAHASA ARAB إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته. TEKS BAHASA MALAYSIA Sekiranya salah seorang kamu menikahkan hambanya atau pekerja upahannya, janganlah sesekali dia melihat ke arah sedikit pun daripada auratnya. Sesungguhnya bahagian bawah pusatnya sehingga ke dua lututnya termasuk sebahagian daripada auratnya. STATUS Daif Muttarib …